Tietosuoja-asetus -tuki

Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui toukokuussa 2016 ja uusi tietosuoja-asetus tuli voimaan 25.5.2018 kahden vuoden siirtymäajan päättyessä.

Uusi tietosuoja-asetus eli General Data Protection Regulation (GDPR) on huomioitava kaikessa liiketoiminnassa, jossa käsitellään tavalla tai toisella henkilötietoja. Asetus on toimialariippumaton eli koskee kaikkien toimialojen kaikkia yrityksiä.

Uusi tietosuoja-asetus on otettu meillä lämmöllä vastaan, sillä GDPR:n myötä palvelujen läpinäkyvyys tulee lisääntymään ja toimintamallien tehokkuus on yhä tärkeämpää.

Kokonaisvaltainen ylläpitomallimme täyttää uuden tietosuojalain vaatimukset.

GDPR yhdenmukaistaa toimintaa

Uusi tietosuoja-asetus yhdenmukaistaa nykyistä lainsäädäntöä Euroopassa, ja sen on tarkoitus vastata teknologian kehityksen ja globalisaation myötä ilmenneisiin tietosuojahaasteisiin. GDPR tulee voimaan kaikissa EU-maissa samaan aikaan.

Tietosuoja-asetus tuo mukanaan uusia lakisääteisiä velvoitteita myös yrityksille. Se lisää tietojen läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä vahvistaa yksityisten ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojensa käsittelyä.

Meille ennakointi on tärkeää kaikessa toiminnassamme ja valmistaudumme muutoksiin hyvissä ajoin. GDPR ei juurikaan vaikuta jo olemassa oleviin työtapoihimme, sillä ylläpitomallimme on jo valmiiksi uuden tietosuoja-asetuksen mukainen. Olemme kuitenkin päivittäneet tietotasoamme aihetta käsittelevissä koulutuksissa, koska haluamme pysyä kehityksen aallon harjalla ja tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua.

Mikä muuttuu uuden tietosuoja-asetuksen myötä?

Toukokuusta 2018 alkaen tiettyihin yrityksiin pitää nimetä erityinen tietosuojavastaava. Lisäksi kuluttajilla tulee olla mahdollisuus pyytää yrityksen tietojärjestelmiin hänestä tallennetut tiedot. Tietomurron tai -vuodon sattuessa yrityksen tulee tiedottaa tapahtuneesta suoraan asiakkaille tai vähintään viranomaisille.

Tiedotusvelvoite ei siis uuden tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen enää koske ainoastaan pankkeja, teleoperaattoreita ja terveydenhuoltoalaa, vaan ulottuu kaikille toimialoille. Tiedon saatuaan viranomaiset tulevat arvioimaan, ovatko yrityksen järjestelmät olleet asianmukaisesti suojattuja ja viranomaiset voivat määrätä toimenpiteitä tietoturvan korjaamiseksi.

Tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käytöstä voi toukokuun 2018 jälkeen saada myös hallinnollisia sakkoja.

Tietoturvamme on ajan tasalla ja uuden asetuksen mukainen

Otamme vastuullemme asiakkaan koko IT-sektorin, huolehdimme vastuuhenkilöiden nimeämisestä ja rajapinnoista. Varmistamme, että kaikki kokonaisuuden osat toimivat saumattomasti yhteen ja että tietoturvasi on aukoton. Kokonaisvaltainen ja ennakoiva ylläpitomallimme vastaa uuden tietosuoja-asetuksen asettamia vaatimuksia.

Saat toimivan työympäristön, jossa tietoturvariskit on minimoitu ennakoivasti. Ennakointi on jälkiviisautta edullisempaa ja vaivattomampaa.

Vaihde 010 321 6420, ei tukipuheluja
Config Oy, Lukkarinmäentie 2,
04130 Sipoo | Karttalinkki