Sisäverkon seuranta kaikille verkon aktiivilaitteille

kuvake

Seuraamme ja valvomme, että yrityksesi käyttämät verkot ja niissä olevat verkkolaitteet ovat turvallisia. Lisäksi pidämme huolen, että tieto kulkee saumattomasti toimipisteestä toiseen ja konesalista käyttäjille.

Tietoliikenne- ja verkkopalvelut kattavat aktiivisten verkkolaitteiden hallinnan, valvonnan, tietoturvapäivitykset, tukipalvelut sekä raportoinnin. Varmistamme myös, että järjestelmiänne turvaavat palomuurit toimivat ja tietoturvavaatimukset ovat ajan tasalla.